Kalender över bokningar av Kulturhuset

Lite ordningsregler: 

  1. Den som hyr lokalen skall städa efter sig. Man skall lämna lokalen i det skick den var när man kom dit.
  2. Alla dörrar i lokalen måste var öppna (utom till toaletten som har egen radiator) för att luftvärmepumpen skall fungera på rätt sätt.

Boka tid här:

 
 
 
 
 
 
 
 

... eller skicka e-post till:  toreehrsson@gmail.com

OBS! vid brådskande bokning ring Tore  08 571 512 12 eller 073 826 02 01

Kulturhusets medlemsföreningar disponerar lokalerna fritt. Vill man hyra lokalen så måste man var medlem i någon av Kulturhusets föreningar. Om man som förening vill bli medlem i Föreningen Djurö Kulturhus så kontakta föreningens ordförande Helena Bruun-Nystedt, e-post: helenanystedt@gmail.com.


             Kostnat för att hyra se nedan

Djurö Kulturhus tillämpar Värmdökommuns prislista för uthyrning av kultur- och samlingslokaler, dvs olika kategorier betalar olika.


Följande kategorier skall gälla för Djurö Kulturhus:


Kategori 1:
Bidragsberättigade föreningar och organisationer i Värmdö kommun med verksamhet för barn och ungdom till och med 19 år samt pensionärsföreningar.


Pris per timme: 40 kr


Kategori 2:
Föreningar som inte är medlem i Kulturhusföreningen.


Pris per timme: 60 kr


Kategori 3:
Företag samt privatpersoner.


Pris per timme: 100 kr