Välkommen till Djurö Kulturhus och Förening Djurö Kulturhus 


Sollenkrokavägen 41 Djurhamn

... aktiviteter under sommaren

Vad är Djurö Kulturhus

Djurö Kulturhus är ett föreningshus, en samlings-lokal, som kan dispo-neras/hyras av föreningar på Djurö, Vindö och Stavsnäs inom Värmdö kommun. Kulturhuset ligger mitt i centrala Djurö mitt emot ICA Djurö och på samma sida som skolan och biblioteket.


Djurö Kulturhus administreras och sköts av föreningen Djurö Kulturhus.

Föreningen Djurö Kulturhus

Föreninges ändamålet enligt stadgarnas 1 §:

Föreningen Djurö Kulturhus är en partipolitiskt obunden sammanslutning (paraplyorganisation) av självständiga ideella föreningar verksamma inom kulturområdet i området Djurö, Vindö, Stavsnäs inom Värmdö kommun.

Föreningens syfte är

  • att, med ett demokratiskt arbetssätt, samordna verksamheten inom Djurö Kulturhus,
  • att förvalta kulturhuset benämnt Gula Villan inom fastigheten Djurö 4:386,och därvid ansvara för kontakten med Värmdö kommun.

Ytterligare information


Stadgar

Kontakta oss