Funktionärer i föreningen Djurö Kulturhus

Styrelsemöten har vi 1:a fredagen i varje udda månad med undantag för juli.


E-post till funktionärer i föreningen Djurö Kulturhus:
styrelsen@djurokulturhus.se


Ordförande: Helena Bruun-Nystedt

Vice ordförandeJanurban Modigh

Sekreterare - rullande

KassörTore Ehrsson

BrandskyddsinspektörTore Ehrsson


Ledamöter från Ö-teatern:

       Bibbi Borg

       Bengt Fridmark

Ledamöter från Konst & Kultur Djurö Stavsnäs:

       Benkt Cnattingius

       Lotta Lagerman

Ledamöter från Kulturarv Djurhamn:

       August Boj

       Janurban Modigh

Ledamöter från Djurö Byalag:

       Karin Österman

       Brita Hoff Ståhl

Ledamot från Penseln:

       Helena Bruun-Nystedt

       Eva Hannerz 

Ledamot från Djurö Spelmän

        ...

        ...

Djurö Byalag

Penseln

Konst & Kultur
Djurö Stavsnäs

Ö-teatern

Kulturarv Djurhamn

Djurö Spelmän