Djurö Kulturhus tillämpar Värmdökommuns prislista för uthyrning av kultur- och samlingslokaler, dvs olika kategorier betalar olika.


Följande kategorier skall gälla för Djurö Kulturhus:


Kategori 1:
Bidragsberättigade föreningar och organisationer i Värmdö kommun med verksamhet för barn och ungdom till och med 19 år samt pensionärsföreningar.


Pris per timme: 40 kr


Kategori 2:
Föreningar som inte är medlem i Kulturhusföreningen.


Pris per timme: 60 kr


Kategori 3:
Företag samt privatpersoner.


Pris per timme: 100 kr